Onze partners


Een omslag in de gezondheidszorg bereik je niet alleen. Daarom werkt Vereniging Arts en Leefstijl samen met partners zoals beroepsverenigingen, verzekeraars, de overheid en commerciële partijen. Deze partners zijn eveneens actiegericht en delen onze missie: leefstijlgeneeskunde in de reguliere zorgpraktijk brengen. Door samen te werken kunnen we de transitie versnellen. We zoeken altijd naar vooruitgang door verbinding! 

Wij zijn dankbaar voor onze intensieve samenwerking met verschillende organisaties.  

Zo startte er in maart 2023 een belangrijke samenwerking waartoe Minister Kuipers de aftrap gaf: de Coalitie Leefstijl in de Zorg. De Coalitie is een brede samenwerking tussen overheid, zorgprofessionals, kennisinstellingen en patiëntvertegenwoordigers. Met hen werken we samen om leefstijlinterventies echt een plek te geven binnen de bestaande gezondheidszorg. Binnen deze coalitie is onze vereniging één van de 4 regiepartijen, naast TNO, Patiëntenfederatie Nederland en NFU.   

Samen met Lifestyle4Health vertalen we onderzoek naar de dagelijkse praktijk, en ontwikkelden we de routekaart waarin bestaande leefstijlinitiatieven in de eerste en tweede lijn worden verzameld met als doel te leren en te begrijpen welke voorwaarden geschapen moeten worden om leefstijl bestendig in de zorg te integreren. 

Met onze founding father Voeding Leeft werken we samen aan het vergemakkelijken van verwijzen door de zorgprofessional naar de Voeding Leeft programma’s zoals Keer Diabetes Om. Daarnaast dragen verschillende Voeding Leeft collegae hun expertise en kennis bij binnen de werkgroepen van Vereniging Arts & Leefstijl. 

Dankzij financiële bijdragen en expertise van Noaber Foundation, Rabobank, Health Holland, Winclove en VGZ kunnen wij onze jaarlijkse Arts en Leefstijl Week organiseren. 

Met ondersteuning van AFAS Foundation creëerden wij voor het Beter Gezond project van Radboudumc o.a. de e-learning Leefstijl gesprek (link naar elearning) en scholingen ‘Leefstijl en Oncologie’. 

Met het platform Leefstijl in de Zorg van Bohn Stafleu van Loghum​ werken we aan ons gezamenlijke doel om leefstijl en leefstijlgeneeskunde nog prominenter op de kaart te zetten bij zorgprofessionals. Dit doen we door het delen van nieuws, kennis, vaardigheden en inspiratie.

Samen met uitgever Prelum geven wij geaccrediteerde webinars die met voordeel aangeboden worden aan alle Prelum abonnees.

Met MiGuide werken we binnen regio’s aan het vergemakkelijken van verwijzen door de zorgprofessional naar de Miguide GLI.  

 

In samenwerking met KAMG bundelen we onze krachten om optimaal te profiteren van de kennis en expertise van profielartsen en artsen Maatschappij + Gezondheid.

Ook werken we samen met Chronisch ZorgNet, Gezond010, Stichting Leefstijl als Medicijn, de Groene Zorg Alliantie, Student & Leefstijl en nog vele anderen partijen. 

Ook interesse in een samenwerking? Neem contact op met info@artsenleefstijl.nl!

Logo Academie voor Leefstijl en Gezondheid (AVLEG)
Logo AFAS Foundation
Logo Alumni MANP (Master Advanced Nursing Practice)
Logo De Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH)
Logo Bohn Stafleu van Loghum (BSL)
Logo Chronisch ZorgNet
Logo Coalitie Leefstijl In De Zorg
Logo Diabetes Fonds
Logo Dutch Health Hub
Logo Gezond010
Logo Groene Zorg Alliantie
Logo Institute For Positive Health (IPH)
Logo Stichting Je Leefstijl Als Medicijn
Logo De Jonge Dokter
Logo Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG)
Logo Lifestyle4Health
Logo Prelum
Logo Rabobank
Logo Scem
Logo Stichting Student en Leefstijl
Logo VGZ
Logo Voeding Leeft
Logo Winclove Probiotics