Diabetes subtypering: verdieping en vertaling naar de praktijk

Aanvang:
Dinsdag 26 oktober 2021 20:00 uur
Einde:
Dinsdag 26 oktober 2021 21:30 uur

Als je nog geen account hebt, word je eerst gevraagd een gratis account aan te maken. Dit zodat we na afloop de accreditatie en certificering kunnen vastleggen. Na verificatie van je account kun je de inschrijving vervolgen. De inschrijving is voltooid zodra je een betaalbevestiging hebt ontvangen.

Diabetes subtypering: verdieping en vertaling naar de praktijk

De huidige diagnostiek bij diabetes is niet specifiek genoeg, omdat er slechts 1 variabele (bloedglucose) gehanteerd wordt voor een erg heterogene groep. Diabetes subtypering geeft patiënten en zorgverleners inzicht in de onderliggende pathofysiologie en de effecten van de behandeling. Zodoende geeft diabetes subtypering richting aan de (gepersonaliseerde) behandeling van diabetes: zowel m.b.t. leefstijlinterventies als m.b.t. de farmacotherapie.

In deze scholing wordt ingegaan op de achtergronden van het subtyperen, de valkuilen en de toepasbaarheid. Er wordt een nieuw algoritme voor diagnostiek en monitoring voorgesteld waarover gediscussieerd kan worden. Tevens wordt patiënt casuïstiek uit de diabetes subtyperingspilot besproken, die in 2019 uitgevoerd is in Leiden, zodat je als deelnemer feeling krijgt met de materie. Na deze scholing kun je dan ook zelf de afweging maken of (een vorm van) subtypering gewenst en haalbaar is in de eigen praktijk.

 

Kosten:

€35,- voor leden, €15,- voor studentleden en €50,- voor niet leden.

Accreditatie:

  • 1 punt bij OA (apothekers)
  • 2 punten bij V&VN (verpleegkundigen)
  • 2 punten bij NVVPO (praktijkondersteuners)

Certificaat:

Deelnemers die niet bij een van bovenstaande accreditatiebureaus zijn aangesloten ontvangen na afloop een certificaat als bewijs van deelname. 

Spreker

De scholing wordt gegeven door Anne-Margreeth Krijger-Dijkema, apotheker bij Academische apotheek Stevenshof Leiden en het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy Leiden.

Daarnaast was Anne-Margreeth projectleider van de multidisciplinaire pilot ‘Diabetes subtypering and Leefstijl Als Medicijn (DLAM)’ dat in 2019 is uitgevoerd in de wijk Stevenshof te Leiden. Hiervoor heeft ze in 2020 de ‘leefstijl professional van het jaar’- award gekregen van vereniging Arts en Leefstijl.

Andere activiteiten: Diabetesonderwijs aan Bachelor- en Masterstudenten Farmacie in Leiden, aan de vervolgopleiding specialisme Openbaar Apotheker en aan apothekers en andere eerstelijns zorgverleners (zoals huisartsen, praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundigen).

Verder is ze lid van diverse multidisciplinaire diabetesrichtlijnwerkgroepen, zoals de richtlijn ‘Diabetes type 2 in de tweede lijn’, ‘Diabetische nefropathie’ en ‘Modulair onderhoud diabetes type 2’. Lid wetenschappelijke advies raad (WAR) Diabetes Fonds. Lid Special Interest Group (SIG) diabetes van de KNMP.