Extern: Start opleiding leefstijlcoaching voor artsen

Aanvang:
Donderdag 25 november 2021 9:30 uur
Einde:
Donderdag 25 november 2021 16:00 uur

Georganiseerd door AVLEG in samenwerking met Vereniging Arts en Leefstijl

Meld je aan voor de introductiebijeenkomst op 13 oktober

Meld je aan voor de opleiding

Doelgroep

 • Huisartsen
 • Medisch specialisten
 • Apothekers

Doel van de opleiding

 • Je weet hoe je leefstijl bespreekbaar maakt in je spreekkamer.
 • Je weet hoe je als arts kunt bijdragen aan zelfmanagement.
 • Je hebt praktische handvatten voor de begeleiding van de groeiende groep patiënten met leefstijlgerelateerde problemen zoals chronische aandoeningen, overgewicht en obesitas.
 • Je kent het belang van voeding en beweging, slaap, ontspanning, zingeving en sociale context.
 • Je weet hoe je de verschillende aspecten van leefstijl kunt toepassen in jouw praktijk, uiteraard vanuit het perspectief en de behoefte van de patiënt.
 • Je weet hoe je collega’s mee krijgt in een leefstijlinterventie, welke verwijsmogelijkheden er zijn en hoe het is geregeld met de bekostiging.

Inhoud van de opleiding/competenties
Kennis

Je leert meer over:

 • voeding
 • bewegen
 • stress en mindfulness
 • slaap en bioritme
 • bevolkingsgroepen/leeftijdsgroepen
 • ziektebeelden/leefstijlgerelateerde aandoeningen
 • gedragsverandering
 • leefstijlcoaching en interventies.
 • Vaardigheden

Je leert:

 • motiverende gesprekken voeren
 • aansluiten bij de patiënt
 • aanzetten tot actie bij de patiënt
 • omgaan met weerstand
 • meer over positieve gezondheid
 • fases van gedragsverandering herkennen
 • meer over mindfulness
 • meer over de (invloed van de) sociale context
 • draagvlak creëren binnen het eigen netwerk.
 • de competenties op een rij

Duur van de opleiding
12 lessen, op locatie.

Vanaf 25 november

De trainingsdag start op donderdag 25 november en start om 9:30. Hij eindigt om 16:00. Het gaat in totaal om 12 lesdagen die eindigen met een examen.

Studiebelasting
78 contacturen
Gemiddeld 300 uren zelfstudie (gemiddeld 8 uur per week).

Modules

De opleiding telt 12 groepsbijeenkomsten, verdeeld over 3 modules:

 1. Coach jezelf
 2. Coach de ander
 3. De arts binnen zijn netwerk

Iedere module wordt afgesloten met een examen. De kennis bieden we vooral aan via E-learning. In de groepsbijeenkomsten op locatie en online oefenen we met het in de praktijk brengen van nieuwe vaardigheden. In de lessen besteden we veel aandacht aan rollenspellen en drama-werkvormen. In een leercontract stel je je individuele leerdoelen op. Thuis werk je aan individuele opdrachten en gedurende de studie pas je de kennis direct toe in je praktijk.

Toets 1: casus en zelfreflectie (hier werk je thuis aan).
Toets 2: praktijktoets van 10 minuten waarin je met een acteur als patiënt laat zien wat je geleerde vaardigheden zijn.
Examen: een theorie-examen en een presentatie.

In module 3 werk je daarnaast aan een individuele opdracht: het toekomstplan. Hierbij draait het om de implementatie van het geleerde in je eigen praktijk. Dit is voor iedereen verschillend. De ene arts zal eerst draagvlak moeten creëren. Een andere deelnemer werkt bijvoorbeeld aan een opdracht 'nudging' in de spreekkamer.

Bij een voldoende voor alle examens krijg je een certificaat waarmee je kunt worden opgenomen in het kwaliteitsregister leefstijlcoach van de BLCN. (Eventueel kan bij het niet maken van – of één of meer onvoldoendes voor – de toetsen een getuigschrift van deelname worden uitgereikt waarop staat wat de uitslag van de verschillende examens is. Dit getuigschrift kun je aanvragen na het laatste examen, wanneer je bij een onvoldoende voor één of meerdere toetsen besluit niet verder te gaan met de opleiding. Je kunt de examens maximaal twee keer herkansen.)

Groepsgrootte

 • maximaal 20 personen.
 • 2 ervaren vakdocenten/trainers.

Accreditatie
De opleiding leefstijlcoaching voor artsen (ID nummer: 378247) is geaccrediteerd.
De accrediterende vereniging(en) zijn:

 • KNMG-GAIA.

Vereniging: AccreditatieBureau Cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1).
Het ABC1 accrediteert deze opleiding met 40 punten (maximum per jaar). (Deelnemende specialisten krijgen zo via de 25%-regeling hun uren.) Voor groep 3 en verder vragen we accreditatie aan voor alle verenigingen.

Locaties
HNK in Ede.
Nieuw Sion in Diepenveen (Deventer).

Lees meer over de opleiding op de website van AVLEG

Meld je meteen aan

Meer informatie


Website AVLEG: https://avleg.nl/opleiding-leefstijlcoach-artsen/

Meer informatie: 06 82 84 32 66

E-mail: info@avleg.nl