Algemene Voorwaarden betreft Scholingen van Vereniging Arts en Leefstijl


1. Uitvoering van dienstverlening

Vereniging Arts en Leefstijl verzorgt (bij)scholing voor zorgprofessionals, zoals huisartsen, medisch specialisten, apothekers, praktijkondersteuners, diëtisten, fysiotherapeuten en leefstijlcoaches. Vereniging Arts en Leefstijl zal de overeengekomen scholingen ten alle tijden naar beste vermogen uitvoeren.

Door u te registreren voor een scholing gaat u tevens akkoord met Algemene Voorwaarden betreft Scholingen van Vereniging Arts en Leefstijl.

2. Deelnamebijdrage

De deelnamebijdrage per scholing staat vermeld in de scholingsagenda op de website. Vereniging Arts en Leefstijl heeft het recht de deelnamebijdrage te wijzigen, met dien verstande dat na registratie voor een scholing, de op het moment van registratie genoemde deelnamebijdrage zal blijven gelden, tenzij partijen op dit punt anders zijn overeengekomen.

3. Studiebelasting

De studiebelasting en bijbehorende accreditatie staat vermeld bij de betreffende nascholing.

4. Afgelasting scholing

Bij ziekte van de docent wordt de de docent vervangen of de scholing afgelast. Wanneer een scholing op locatie door coronamaatregelen niet kan plaatsvinden wordt de scholing afgelast. Ook bij het niet behalen van het minimaal voor de scholing gestelde deelnemersaantal zal de scholing afgelast worden. U zult hiervan per email of telefonisch op de hoogte gesteld worden. De scholing zal verplaatst worden naar een andere datum. Indien de voorgestelde datum u niet schikt, wordt de deelnamebijdrage volledig aan u gerestitueerd.

De deelnemersbijdrage wordt dan binnen 6 weken volledig aan u gerestitueerd.

5. Betalingen

De betalingen voor de scholingen verlopen per incasso, iDEAL of factuur. De factuur dient binnen 14 dagen per bankoverschrijving betaald te worden maar tenminste voor aanvang van de scholing. Indien er voor aanvang van de scholing geen betaling heeft plaatsgevonden kan er niet worden deelgenomen aan de scholing.

6. Annulering

  1. De deelnemer heeft het recht deelname aan de scholing te annuleren.
  2. Annulering van de scholing door de deelnemer dient uitsluitend per e-mail te geschieden. De deelnemer kan hiervoor een mail sturen naar info@artsenleefstijl.nl met als onderwerp ‘annulering scholing’. De annulering is definitief zodra de deelnemer een bevestiging heeft ontvangen van Vereniging Arts en Leefstijl.
  3. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd waarop de e-mail betreffende de annulering is verzonden.
  4. Na de datum van inschrijving geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen: binnen die termijn kan deelnemer kosteloos annuleren. Als de deelnemer al heeft betaald, ontvangt deelnemer de inschrijfgelden binnen 6 weken retour.
  5. Bij annulering tot zes weken voor aanvang van de scholing is de deelnemer 20% van de deelnameprijs verschuldigd.
  6. Bij annulering tussen zes weken en vier weken voor aanvang van de scholing is de deelnemer 50% van de deelnameprijs verschuldigd.
  7. Bij annulering later dan vier weken voor aanvang van de scholing is de deelnemer de gehele deelnameprijs verschuldigd.

7. Geheimhoudingsplicht

Alle informatie die door deelnemers wordt verstrekt, wordt door de Vereniging Arts en Leefstijl en docenten vertrouwelijk behandeld. Daarnaast worden alle in de scholingen behandelde documentatie, informatie, (chat)gesprekken en gebruikte materialen door alle partijen (deelnemers, organisatie, docenten en eventuele derden) vertrouwelijk behandeld. Hiermee wordt de privacy van alle betrokkenen gewaarborgd.

Door u te registreren voor een scholing gaat u akkoord met het vertrouwelijk behandelen van documentatie, informatie, (chat)gesprekken en gebruikte materialen behandeld en gedeeld in de scholing.

Het copyright van het gebruikte lesmateriaal berust bij Vereniging Arts en Leefstijl.

8. Contact

Voor vragen, opmerkingen of annulering kunt u contact opnemen met Vereniging Arts en Leefstijl per mail: info@artsenleefstijl.nl. Wij streven ernaar binnen 3 werkdagen te reageren.

9. Klachtenregeling

Bij klachten over betaling/annulering wordt de klacht getoetst aan de voorwaarden. Bij inhoudelijke klachten over de nascholing wordt in eerste instantie door de coördinator van de scholingscommissie Vereniging Arts en Leefstijl contact opgenomen met de klager.

Indien er hierna conflictpunten blijven bij het bovenstaande punt, zal er via het Mediators Collectief te Amsterdam een onafhankelijke mediator worden betrokken in de klachtenprocedure. Deze zullen ad hoc worden betrokken in de klacht; hun oordeel zal daarbij maatgevend zijn.

Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Op een ingediende klacht zal binnen 4 weken worden gereageerd.

Als Vereniging Arts en Leefstijl een langere tijd nodig heeft om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen 1 maand in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer de Vereniging verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Bij andere geschillen zoals kwaliteit, locatie, catering, informatie, etc. wijzen beide partijen een onafhankelijke mediator aan. De uitslag van zijn/ haar oordeel is daarbij bindend. Eventuele consequenties worden door Vereniging Arts en Leefstijl snel afgehandeld.

Klachten worden geregistreerd en worden bewaard voor een termijn van 1 jaar.