Generatie Y&Z, (Mentale) Gezondheid en Weerbaarheid

Aanvang:
Woensdag 8 maart 2023 20:00 uur
Einde:
Woensdag 8 maart 2023 21:30 uur

Inschrijven!

Deze scholing wordt volledig via het platform van Prelum | Medische media en nascholing georganiseerd. Dit betekent dat zowel de inschrijving, de scholing, accreditatie en certificering door deze organisatie worden verzorgd.

Over de scholing


Tijdens deze online scholing bespreekt Wico Mulder – Arts Maatschappij & Gezondheid en netwerkadviseur (Mentale) Gezondheid & Welbevinden – de huidige stand van zaken m.b.t. de mentale gezondheid van jongeren in Nederland. Vanuit een brede en verdiepende blik en focus op promotie van gezondheid (salutogenese) wordt ingegaan op thematieken als o.a. vroegkinderlijk trauma (ACE) en SOLK/ALK. Daarnaast wordt een integrale (gespreks)methodiek & tool gedeeld die ondersteunend en helpend is bij de begeleiding en behandeling van jongeren; het zogenaamde “Kwetsbare Gesprek”. Als laatste worden er diverse tips en tricks gedeeld ten aanzien van landelijke on- en offline-initiatieven op het gebied van hulp en ondersteuning van jongeren.

Praktische informatie


Alleen live deelname aan deze online scholing is mogelijk. Het is niet achteraf terug te kijken.

Kosten

€ 35 voor leden van Vereniging Arts en Leefstijl en abonnees en lezers van (1 van de titels van) Prelum of AccreDidact
€ 55 reguliere prijs

Accreditatie en certificaat

2 punten bij

  • Artsenfederatie KNMG (Algemene Nascholing (ABAN))*
  • Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN)
  • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)
  • Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO)
  • Kwaliteitsregister van de LV POH-GGZ (Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg);

*Voorwaarde is dat je live aanwezig bent en na afloop de toets maakt.

Deelnemers die niet bij een van bovenstaande accreditatiebureaus zijn aangesloten ontvangen na afloop een certificaat als bewijs van deelname.

Leefstijlpunten

Deelname aan deze scholing levert 2 Leefstijlpunten voor het Leefstijlvignet op. Meer informatie over het Leefstijlvignet vind je hier

Partner


Deze scholing wordt in samenwerking met onze partner Alles is Gezondheid georganiseerd.