Diabetes Fonds: Leefstijlinterventies en medicatieafbouw bij Diabetes Mellitus type 2 - deel 2

Aanvang:
Donderdag 21 september 2023 19:30 uur
Einde:
Donderdag 21 september 2023 21:00 uur

Inschrijven voor deze activiteit is niet meer mogelijk.

Leefstijlinterventies en medicatieafbouw bij diabetes mellitus type 2


Van Vereniging Arts en Leefstijl, met ondersteuning van het Diabetes Fonds 

Let op: Deze scholing bestaat uit twee delen waarvoor je je apart dient in te schrijven.

In deze scholing leer je hoe je leefstijladviezen gebruikt, wat wel en niet werkt bij patiënten met diabetes en pre-diabetes en hoe je een veilige medicatie afbouw bereikt. De scholing is gebaseerd op de handleiding ‘Demedicaliseren bij Diabetes Mellitus type 2’ van Vereniging Arts en Leefstijl en o.a. Stichting Langerhans. De inhoud van deze handleiding komt uitgebreid aan bod tijdens deze scholing. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Wat een koolhydraatbeperkte interventie inhoudt; 
 • Welke belangrijke in- en exclusiecriteria er zijn; 
 • Hoe je leefstijl bespreekbaar maakt met je patiënt; 
 • Het stappenplan voor de afbouw van medicatie bij DM2; 
 • Andere interventies waarnaar verwezen kan worden. 

Deze scholing wordt in twee delen gegeven, er kan alleen worden deelgenomen aan deel 2 als deel 1 is bijgewoond. 

Deze scholing wordt gegeven met ondersteuning van het Diabetes Fonds. Aan de start en het einde van de scholing worden enkele vragen gesteld voor onderzoek naar de effecten van deze scholing. Deelname is vrijwillig. Na 3 maanden krijg je een korte vragenlijst opgestuurd. 

Praktische informatie

Online scholing

Deze scholing wordt online gegeven. 24 uur voor aanvang ontvang je per e-mail een persoonlijke deelname link. Soms kan het gebeuren dat de e-mail niet in je postvak-in zit maar in de map ongewenste e-mail/spam, bekijk deze dan ook altijd.

Terugkijken

Kun je niet op de gegeven datum en tijdstip online aanwezig zijn? Geen probleem. Schrijf je wél in en dan krijg je na afloop een hand-out en een twee weken geldige terugkijklink (zonder accreditatie). 

Accreditatie gehele scholing (deel 1 + deel 2)

3 punten bij:

 • Artsenfederatie KNMG (Algemene Nascholing (ABAN))*
 • Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO)
 • Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN)
 • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)
 • De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (KABIZ-NVDA)
 • Beroepsvereniging Leefstijlcoaches (KABIZ-BLCN)
 • Kwaliteitsregister Paramedici - ADAP (alleen voor diëtisten)
 • De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP - openbare apothekers (OA))

*Voorwaarde is dat je live aanwezig bent tijdens het webinar en na afloop de toets maakt.

Certificaat

Deelnemers die niet bij een van bovenstaande accreditatiebureaus zijn aangesloten ontvangen na afloop een certificaat als bewijs van deelname. 

Leefstijlpunten

Deelname aan deel 2 van de scholing levert 2 Leefstijlpunten voor het Leefstijlvignet op. Deze 2 punten zijn voor de categorie: basis. Meer informatie over het Leefstijlvignet vind je hier