Hartzeer: over de psychische impact van ziek zijn

Aanvang:
Woensdag 20 september 2023 20:00 uur
Einde:
Woensdag 20 september 2023 21:30 uur

Inschrijven!

Deze scholing wordt volledig via het platform van Prelum | Medische media en nascholing georganiseerd. Dit betekent dat zowel de inschrijving, de scholing, accreditatie en certificering door deze organisatie worden verzorgd.

Over deze scholing


Veronica Janssen, GZ-psycholoog en onderzoeker in het LUMC, bespreekt de psychologische en psychosociale gevolgen van chronische ziekten, met bijzondere aandacht voor hartaandoeningen.

Een cardiovasculair incident is voor veel patiënten een ingrijpende gebeurtenis. Zo kunnen patiënten zich onzeker voelen en het vertrouwen in hun lichaam kwijt zijn. Bij een deel van de patiënten herstelt dit vanzelf, maar ongeveer een kwart kampt met persisterende angst- of depressieve klachten. Dit kan een slechter herstel, een verminderde therapietrouw, een ongezondere leefstijl en frequenter ziekenhuisbezoek tot gevolg hebben.

We staan stil bij psychologische theorieën over aanpassing en adaptatie aan chronische ziekte. Daarnaast besteden we aandacht aan de meest voorkomende psychologische klachten, en worden er handvatten gegeven voor signalering.

Na afloop van het webinar:

  • Weet je wat de meest voorkomende psychologische en psychosociale gevolgen van chronisch ziekte zijn;
  • Ken je tenminste twee psychologische theorieën over aanpassing en adaptie aan chronische ziekte;
  • Heb je zicht op veelvoorkomende psychologische klachten en handvatten voor signalering.

Praktische informatie

Alleen live deelname aan deze online scholing is mogelijk. Het is niet achteraf terug te kijken.

Kosten

€ 35,- voor leden van Vereniging Arts en Leefstijl en abonnees en lezers van (1 van de titels van) Prelum of AccreDidact
€ 55,- voor niet-abonnees

Accreditatie

2 punten bij

  • Artsenfederatie KNMG (Algemene Nascholing (ABAN))*
  • Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN)
  • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)
  • Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO)
  • Kwaliteitsregister van de LV POH-GGZ (Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg);

*Voorwaarde is dat je live aanwezig bent en na afloop de toets maakt.

Certificaat

Deelnemers die niet bij een van bovenstaande accreditatiebureaus zijn aangesloten ontvangen na afloop een certificaat als bewijs van deelname. 

Leefstijlpunten

Deelname aan deze scholing levert 2 Leefstijlpunten voor het Leefstijlvignet op. Meer informatie over het Leefstijlvignet vind je hier

Inschrijven!

Deze scholing wordt volledig via het platform van Prelum | Medische media en nascholing georganiseerd. Dit betekent dat zowel de inschrijving, de scholing, accreditatie en certificering door deze organisatie worden verzorgd.