Routekaart Leefstijlgeneeskunde: zorg voor de toekomst


13-12-22

Het is niet meer de vraag óf, maar hoe leefstijlgeneeskunde binnen 5 tot 10 jaar een gevestigde plek krijgt in de huisartsen- en medisch specialistische zorg. Om dit vorm te geven, is een routekaart opgesteld met input van vele partners en leden van Lifestyle4Health, Vereniging Arts en Leefstijl en andere partijen in en om de Nederlandse gezondheidszorg zoals Noaber.

Successen en knelpunten inzchtelijk maken

Er zijn vijf routes gedefinieerd die wij nodig achten voor zorgvuldige implementatie: implementatie, onderzoek, richtlijnen, onderwijs en storytelling. Als belanghebbenden zichtbaar maken wat ze op deze routes al oppakken en wat nog hard nodig is, dan krijgen we overzicht waar successen behaald zijn of te behalen zijn en waar knelpunten liggen. Zo kunnen we de route naar leefstijlgeneeskunde samen richtinggeven én versnellen. 

Waarom deze routekaart?

Leefstijlgeneeskunde verdient een gelijkwaardige plaats in de curatieve zorg naast medicatie, medische ingrepen en medtech. Als onderdeel van de behandeling van leefstijlgerelateerde aandoeningen. Volstrekt regulier, wetenschappelijk onderbouwd en vergoed. Dit vinden steeds meer wetenschappers, politici, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, burgers en patiënten. De verschillende vormen van geneeskunde dienen daar ingezet te worden waar ze passend zijn en de behandeling effectiever maken. Tegelijkertijd is implementatie van leefstijlgeneeskunde in de Nederlandse gezondheidszorg niet alleen het werk van artsen, maar het werk van en voor velen.

Met welke route is jouw organisatie bezig?

Wij roepen alle belanghebbenden op om de komende jaren samen invulling te geven aan de routekaart. Implementatie van leefstijlgeneeskunde in de Nederlandse gezondheidszorg is immers het werk van en voor velen. Onze voorzitter Iris de Vries vertelt hier meer over tijdens de Arts en Leefstijl Week: www.artsenleefstijl.nl/congres. Meer weten of de bijdrage van jouw bijdrage zichtbaar maken? Ga naar routekaart.lifestyle4health.nl

<  Terug