Privacyverklaring aanmelden lidmaatschap


Meldt u zich aan als lid van de Vereniging Arts en Leefstijl? Dan verwerkt Vereniging Arts en Leefstijl uw persoonsgegevens. Hier leest u hoe.

Deze pagina is onderdeel van de Privacyverklaring van de Vereniging Arts en Leefstijl.

Welke gegevens?

Als u zich aanmeldt voor een lidmaatschap, verwerken wij de volgende gegevens: e-mail, naam, geboortedatum, beroep, beroepsgroep, telefoon, adres, factuuradres en de gegevens die nodig zijn voor accreditatie (zoals BIG-nr.)

Mag het?

Wij mogen persoonsgegevens voor het lidmaatschap gebruiken omdat u middels het aanmaken van een account uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

Uitdrukkelijke toestemming

Door het aanmaken van een account en de betreffende knoppen aan te vinken en aan te klikken geeft u uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Zonder deze uitdrukkelijke toestemming kunt u het aanmeldformulier niet versturen.

Toestemming intrekken

U kunt uw toestemming altijd intrekken door ons te emailen op info@artsenleefstijl.nl

Hoe lang?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang u een account heeft bij Vereniging Arts en Leefstijl.