Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)


Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een programma dat mensen met overgewicht of obesitas helpt bij gedragsverandering. Sinds 2019 is GLI opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Een deelnemer krijgt advies over en begeleiding bij:

  • Gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes
  • Gezond bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan
  • Het realiseren van de benodigde gedragsverandering om een gezonde leefstijl te verwerven en behouden.

Het programma bestaat uit een behandelfase (12 maanden) en een onderhoudsfase (12 maanden). Het daadwerkelijke bewegen realiseert de deelnemer in de eigen woon-/leefomgeving: dit is geen onderdeel uit van de interventie. Actuele informatie over de GLI vind je op de website Loketgezondleven.nl.

Vereniging Arts en Leefstijl betrokken bij implementatie GLI

Vereniging Arts en Leefstijl denkt met het ministerie VWS mee over de verdere implementatie van de GLI. Zo zijn we lid van het GLI-implementatieoverleg en organiseren we nascholingsbijeenkomsten ‘Succesvol werken met de GLI’. 

Overzicht van GLI-aanbieders

Op Loketgezondleven.nl van RIVM staat een overzicht van alle GLI-aanbieders. Per gemeente zie je geregistreerde GLI-aanbieders er zijn. Meer informatie vind je hier.

Voorbeeld van succesvolle GLI-implementatie: healthyLIFE

Lees het artikel dat we over de GLI schreven  voor Huisarts en Wetenschap (februair 2021). Andere interessante artikelen over de GLI vind je hier.