Bewegen als medicijn


Bewegen is belangrijk in de primaire en secundaire preventie van chronische aandoeningen. Daarnaast vergroot het de kwaliteit van leven. Bewegen is vrijwel altijd mogelijk, welke aandoening de patiënt ook heeft. Het vraagt echter wel om een oplossing op maat. Daarnaast is het van groot belang om de motivatie van de patiënt en diens wensen te kennen en erkennen.  

Tijdens deze scholing gaat sportarts Anne van Veghel in op de meest voorkomende chronische aandoeningen in de huisartsenpraktijk, te weten hart- en vaatziekten waaronder ischemische hartziekten, hypertensie en hypothyreoïdie. In de casuïstiek wordt vervolgens ingegaan op het prehabilitatie proces (fit for surgery) en waarom dit van belang is.  

Onderwerpen die tijdens deze scholing aan bod komen zijn: 

  • Waarom is bewegen bij gezonde mensen en patiënten nuttig/noodzakelijk?
  • Welke adviezen kan ik geven aan mijn patiënten en hoe geef ik die vorm?
  • Welke aandachtspunten zijn er bij chronisch zieken tav bewegen? 

Accreditatie bij: KNMG (ABAN), NVvPO en Verpleegkundig Specialisten Register.

Leefstijlpunten: Deelname aan deze scholing levert 2 Leefstijlpunten op voor het Leefstijlvignet. Deze 2 punten zijn voor de categorie pijlers Leefstijl.