Leefstijlinterventies en medicatieafbouw bij diabetes type 2


Deze scholing is gebaseerd op de handleiding ‘Afbouwen van medicatie bij diabetes type 2’ van Vereniging Arts en Leefstijl en o.a. Stichting Langerhans, en wordt in twee delen gegeven.

Deel 1 Theorie over leefstijlinterventies en medicatieafbouw

Je leert hoe je leefstijladviezen gebruikt, wat wel en niet werkt bij mensen met diabetes en pre-diabetes, en hoe je veilige medicatieafbouw bereikt. De inhoud van de handleiding ‘Afbouwen van medicatie bij diabetes type 2’ van Vereniging Arts en Leefstijl en o.a. Stichting Langerhans komt tijdens de scholing uitgebreid aan bod.

Onderwerpen:

  • Wat een koolhydraatbeperkte interventie inhoudt
  • De belangrijke in- en exclusiecriteria
  • Hoe je leefstijl bespreekbaar maakt met je patiënt
  • Het stappenplan voor de afbouw van medicatie bij DM2
  • Andere interventies waarnaar verwezen kan worden

Deel 2 Praktische verdieping en het oefenen met casuïstiek

Je kunt deel 2 van de nascholing ‘Leefstijlinterventies en medicatieafbouw bij diabetes type 2’ alleen volgen als je aan deel 1 hebt deelgenomen. Dit deel staat in het teken van de praktische verdieping en het oefenen met casuïstiek. Je past de opgedane kennis toe met behulp van casussen die we met elkaar bespreken.

Accreditatie en Leefstijlpunten

  • Accreditatie bij KNMG (ABAN), NVvPO, V&VN, VSR, KABIZ-NVDA, KABIZ-BLCN, ADAP en KNMP (OA).
  • Deelname aan deze scholing levert 2 Leefstijlpunten per deel op voor het Leefstijlvignet (voor de categorie extra).

Interesse in deze scholing voor je zorggroep?

In onze agenda vind je het actuele aanbod van onze scholingen en wanneer deze scholing weer aan bod komt. Heb je interesse in deze scholing voor je zorggroep? Mail dan naar mheesbeen@artsenleefstijl.nl