Gesprekstraining 'Het Leefstijlgesprek'


Tijdens deze gesprekstraining (2,5 uur) ga je met de zorgprofessional en trainingsacteur het leefstijlgesprek oefenen. Hoe open je het gesprek? Welke vragen stel je? Hoe verwijs je door? De gesprekstraining kan gevolgd worden in combinatie met de e-learning ‘Leefstijl in de spreekkamer’. De e-learning zorgt voor de theoretische kennis over leefstijl en het voeren van het leefstijlgesprek.

Onderwerpen die tijdens deze scholing aan bod komen zijn: 

  • Welke tools er zijn voor de zorgverlener en de patiënt;
  • Wat belangrijk is in de spreekkamer en hoe je het gesprek over leefstijl aangaat met de patiënt;
  • Het toepassen van de opgedane kennis van gespreksvaardigheden over leefstijl in het oefenen in casuïstiek met de trainingsacteur;
  • Hoe verwijs je naar externe leefstijlinterventies.

Accreditatie bij: KNMG (ABAN), NVvPO, Kwaliteitsregister V&V en Verpleegkundig Specialisten Register.