Het leefstijlgesprek - het Leefstijlroer in spreekkamer


Tijdens deze scholing leer je aan de hand van het Leefstijlroer 2.0 hoe je leefstijl bespreekbaar maakt in het gesprek met je patiënt. Het leefstijlgesprek is erop gericht om de patiënt zelf de regie te geven: jij signaleert, begeleidt en motiveert tot bewustwording en verandering.

De onderwerpen die tijdens deze scholing aan bod komen zijn:

  • Hoe open je het gesprek in de spreekkamer over leefstijl?
  • Hoe geef je de patiënt zelf regie en zet je de patiënt in zijn kracht?
  • Hoe kun je het vervolg monitoren?
  • Wat is het leefstijlroer en hoe kun je deze gebruiken?
  • Wat is de balans tussen zorgverlener en patiënt; wie heeft welke verantwoordelijkheid
  • Welke nazorg is essentieel?

Accreditatie bij: KNMG (ABAN), NVvPO, Kwaliteitsregister V&V en Verpleegkundig Specialisten Register.

Leefstijlpunten: Deelname aan deze scholing levert 2 Leefstijlpunten op voor het Leefstijlvignet. Deze 2 punten zijn voor de categorie gesprekstechnieken en gedragsverandering.