Leefstijl: een Panacee voor de GGZ?


Er is een toegenomen belangstelling voor leefstijl in de (G)GZ; vooral voor de invloed van bewegen en voeding (Deenik et al. 2020). Echter ook andere leefstijlfactoren, zoals ontspanning, slaap en zingeving hebben een aanzienlijke invloed op de mentale gezondheid (Walsh, 2011; Hoenders et al., 2020). Tijdens deze lezing gaan we in op wetenschappelijke en klinische aspecten van de invloed van voeding, beweging, chronische stress, slaap (Leary et al 2020) en zingeving (Hoenders & Braam, 2020) op de mentale gezondheid van patienten en zorgverleners in de GGZ. 

Onderwerpen die tijdens deze scholing aan bod komen zijn: 

  • De invloed van leefstijl op chronische ziekten;
  • De effecten van leefstijl op psychische stoornissen;
  • Waarom leefstijl verandering moeilijk is;
  • Hoe je duurzame gedragsverandering kunt bereiken;
  • Wat kun je als arts en psycholoog in de praktijk doen (op gebied van gesprek, kleine tips en doorverwijzen);
  • Casuïstiek: voorbeelden van patiënten die behandeld zijn en bijbehorende resultaten.

Accreditatie bij: KNMG (ABAN), LV POH-GGZ, Kwaliteitsregister V&V en Verpleegkundig Specialisten Register.

Leefstijlpunten: Deelname aan deze scholing levert 2 Leefstijlpunten op voor het Leefstijlvignet.